Обект "А" - недовършен мост в близост до южния вход на тунела