Изкуствено плашило в двора на обор край пътя за водопад Орлов камък