Изоставена ловна хижа по пътя за водопад Орлов камък