DSC07578

Пътя към плаж Папаз кулак по възвишението над поделение "Родни балкани"