IMG_20190911_104204

Защитена местност Лиман, край Паша дере - указателна табела