IMG_20190911_104204

Защитена местност Лиман край Паша дере - указателна табела