Чешмата, която се намира до началото на маршрута за крепост "Петрич кале"