Крепост "Петрич кале" - панорамен изглед към равнината