Крепост "Петрич кале" - останки от крепостната стена