Крепост "Петрич кале" - арката, през която се влиза в помещенията