Поглед към "Петрич кале" от скалите над скален манастир "Петрича"