Мястото, от което започва пътечката за скален манастир "Петрича"