Скален манастир "Петрича" - металната стълба за достъп до него