"Петрич кале" - уникални скални образувания на платото