Plate

Информационна табела - стрелка с посоката към туристически обект