Plate-distance

Указателна табела - стрелка с цвят на маркировката и разстояние до обекта