Plate-mark

Информационна табела - стрелка с посоката към туристически обект и цвета на маркировката