DSC03110

В началото на пътеката към "Пробитият камък"