DSC04074

Провадийското плато - "Саръ кая" погледната отстрани