DSC04084

Провадийското плато - интересна скална козирка на "Саръ кая"