DSC04091

Провадийското плато - скални ниши при "Саръ кая"