DSC04095

Провадийското плато - скалния венец край "Саръ кая"