DSC04098

Провадийското плато - разпилени дялани камъни по поляната на платото