Провадийското плато - разпилени дялани камъни по поляната на платото