DSC04101

Провадийското плато - руини от крепостна стена