DSC04102

Провадийското плато - останки от крепостна стена