DSC04104

Провадийското плато - панорамна гледка от скалите при римския път