Провадийското плато - скални стълби, даващи началото на стар римски път