DSC04108

Провадийското плато - малка пещера под скалите