Провадийското плато - малка пещера край скалните стълби