DSC04109

Провадийското плато - малка пещера край скалните стълби