DSC04116

Провадийското плато - изглед към отсрещния хълм със скалните стълби