DSC04117

Провадийското плато - красивите скали обграждащи платото