Провадийското плато - интересни скални късове, приличащи на мидени черупки