Провадийското плато - изглед към скален манастир "Чукара"