Провадийското плато - панорамен изглед към с. Златина