Провадийското плато - селска чешма край местност "Селището"