DSC04130

Провадийското плато - изглед към крепост "Овеч" в началото на маршрута