DSC04132

Провадийското плато - чакъления път в началото на маршрута