Провадийското плато - карта на средновековно селище