DSC03772

Равненски водопад - пресъхналото корито на потока