DSC03774

Равненски водопад - речното корито по маршрута