DSC03778

Равненски водопад - скално свлачище край потока