DSC03796

Равненски водопад - малката река в дерето