DSC03798

Равненски водопад - скално свлачище край потока