Изглед към Източна Стара планина по маршрута за Рояшките скали