Интересни скални форми край скален манастир "Градище" кра с. Петров дол