DSC02126

По маршрута до скален манастир "Свети Георги" - ниша при Тракийско светилище