DSC02135

По маршрута до скален манастир "Свети Георги" - край “Иван – Ганчова чешма”