DSC01987

Интересен надпис на чешмата под крепост "Овеч"