Маршрут "Шабленски фар" - атракционната площадка край фара