Маршрут "Шабленски фар" - каменен зид от древната крепост