Маршрут "Шабленски фар" - изглед към фара отдалече